Recente Publicaties

Trends in arbeidsaanbod van personen met gezondheidsbeperkingen.
Michiels, J., Arts A., Besseling J.J.M., Dirven H., Deursen C. van.
In Versantvoort M. & Echteld P. van (red). Belemmerd aan het werk. SCP/CBS/TNO/UWV Kenniscentrum, Den Haag 2012.

Betaalde arbeid door speciaal onderwijs.
Besseling J.J.M., Andriessen S.A.
Aan de slag, pag. 13-16, 2012

'Onbenutte kennis is als een verborgen bron in de woestijn'
Besseling J.J.M., Fermin B.M.F.
Sociaal Bestek, jrg 74, nr 4, april 2012, pag 14-17.

Verzekeringsgeneeskundige dagen 2011.
Snels I.A.K., Besseling J.J.M., Weel A.N.H.
Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, jrg 20, nr 2, februari 2012, pag.84-86.

Arbeidstoeleiding door VSO scholen. Hèt Congres voor speciaal onderwijs.
J.J.M. Besseling
Papendal, Arnhem, 24 en 25 november 2011. (presentatie)

Institutionele belemmeringen.
J.J.M. Besseling
Min van SZW, Den Haag, 20 oktober 2011. (presentatie)

Interview n.a.v. Rapport Routekaart naar werk.
BNR Nieuwsradio. Woensdag 20 juli 2011.

The development of instruments to measure the work disability assessment behaviour of insurance physicians.
Steenbeek R., Schellart A.J.M., Mulders H.P.G., Anema J.R., Kroneman H., Besseling J.J.M.
BMC Public Health 2011, 11:1

Can the disability assessment behaviour of insurance physicians be explained? Applying the ASE-model.
Schellart A.J.M., Steenbeek R., Mulders H.P.G., Anema J.R., Kroneman H., Besseling J.J.M.
BMC Public Health 2011, 11:576

Inter-doctor variations in the assessment of functional incapacities by insurance physicians.
Schellart A.J.M., Mulders H.P.G., Steenbeek R., Anema J.R., Kroneman H., Besseling J.J.M.
BMC Public Health 2011, 11:864 (Epup ahead of print)

Evidence based beleid: van wetenschap naar praktijk in het werkveld van sociale diensten. Literatuur- en praktijkverkenning.
Fermin B.M.F., Besseling J.J.M.
TNO Hoofddorp , 2011

Resultaten onderzoek arbeidsvoorbereiding en -toeleiding Cluster 3 en 4.
Besseling J.J.M.
Management samenvatting, internet publicatie, 23 november 2011.

TNO tabellenboek VSO-onderzoek.
Besseling J.J.M., Giesen F., Vroome E.M.M. de
Internet publicatie, 23 november 2011.

Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden, vervolg rapportage over problematisch werkgedrag, gedragsmoeilijkheden en de relatie tussen onderwijsniveau en arbeidsparticipatie.
Besseling J.J.M., Emmerik M.L. van
TNO, Hoofddorp april 2011.

Langdurig verzuimende vangnetters. Kenmerken van de vangnetpopulatie op basis van een dossieronderzoek.
Burg C.L. van der, Molenaar-Cox P.G.M., Kleinhesselink D.L., Besseling J.J.M.
AStri Leiden, april 2011. (interne rapportage voor UWV, vertrouwelijk)