Project (bege-)leiding

Hij heeft als projectleider en meewerkend onderzoeker ervaring met complexe projecten in politiek gevoelige omgeving. Zo heeft hij de RWI-methodiek voor de inschakeling van uitkeringsgerechtigden in agrarische seizoensarbeid geëvalueerd voor een begeleidingscommissie met RWI, werkgevers, werknemers én het ministerie van SZW. De toename van de zorgconsumptie door jongeren en van het aantal Wajongers is onder zijn leiding in kaart gebracht voor een interdepartementale werkgroep onder voorzitterschap van het ministerie van SZW. Met een onderzoeksteam van TNO, VUmc en UWV heeft hij recent een onderzoek succesvol afgerond naar interdoktervariatie bij UWV-verzekeringsartsen. Op 14 december 2012 heeft hij de resultaten gepresenteerd op het Muntendamsymposium van het KennisCentrumVerzekeringsGeneeskunde.