Inhoudelijk secretaris

Hij is gedurende zijn carrière lid geweest van diverse begeleidingscommissies, heeft een onderzoek coördinator langdurig vervangen gedurende zijn ziekte en heeft zowel intern als extern regelmatig onderzoeksvoorstellen, artikelen en rapportages tegen gelezen en verbetervoorstellen gedaan. Hij heeft voor meerdere commissies het secretariaat verzorgd. Zo was hij bij het GAK secretaris van de commissie Sociaal Wetenschappelijk onderzoek van de Federatie van Bedrijfsverenigingen. Bij TNO heeft hij als één van de twee inhoudelijk secretarissen het advies van de Commissie het Werkend Perspectief voor minister De Geus over jongeren met een beperking voorbereid. Ook verzorgde hij het inhoudelijk secretariaat van de wetenschappelijke adviesgroep over effectiviteit arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid onder leiding van professor Hugo Keuzenkamp voor het ministerie van SZW. In 2012 heeft hij het opstellen van de interne evaluatie van de afdeling Participatie en Sociale Cohesie van TNO voor de 4-jaarlijkse KennisPositieAudit gecoördineerd.