Onderzoek doen

Jan Besseling is methodoloog met een sterk analytisch vermogen en affiniteit voor cijfers. Hij is aanvullend geschoold in het lezen en interpreteren van de financiële bedrijfsadministratie. Hij heeft een brede ervaring met het opzetten, uitvoeren en het leiden van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek en diverse cursussen gevolgd voor projectmanagement(GEO-plan: Postacademische cursus Beleidsgericht onderzoek, organisatie en presentatie, Prince-2, IPMA).

Hij heeft als senior onderzoeker/adviseur bij TNO, GAK, GMD en CCOZ veel kennis over beleid en uitvoering van de sociale zekerheid verworven. De onderwerpen variëren van de arbeidsongeschiktheidsregelingen (WAO, WIA en WAJONG), reïntegratie en de WW maar betreffen ook interne processen zoals informatie-uitwisseling met werkgevers, ketensamenwerking, het proces van arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en invulling van de arborol door UWV bij vangnetters. In zijn project Werk en Arbeidsgeschiktheid heeft hij een zogeheten factorenkaart opgesteld van de factoren die arbeidsongeschiktheid van jongeren bevorderen. Binnen dat project en in opdracht van UWV heeft hij regelmatig onderzoek verricht naar de instrumenten en beleid gericht op het verhogen van de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten Ook heeft hij actuele kennis van aanpalende domeinen zoals het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Een rode draad in zijn onderzoek vormt de achterstandspositie van arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt.