Audit-ervaring

ISO-auditer

In 1998 heeft Jan de opleiding voor ISO-auditor gevolgd en is hij geslaagd voor het examen voor ISO-9001. Vervolgens heeft hij onder leiding van lead-auditoren van TNO Management Consultants ISO-9001 audits uitgevoerd bij GAK-kantoren en bij afdelingen op het GAK-hoofdkantoor. Van 23 t/m 26 november 2012 heeft hij zijn ISO-9001:2008 kennis geactualiseerd en zijn lead-auditor vaardigheden verder getraind en deze DNV-cursus succesvol afgesloten met het door IRCA erkende trainingscertifciaat.

PSO

In 2011 en 2012 heeft TNO Arbeid met andere organisaties de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. Vanaf juli 2012 kunnen bedrijven een PSO-certificaat aanvragen bij Stichting In Return Nederland SIRN). In de periode juli t/m september 2012 heeft hij negen audits voorbereid en uitgevoerd bij zeven verschillende MKB-bedrijven en negen audit-rapportages opgesteld. Tevens heeft hij geadviseerd over verbeteringen op basis van de eerste ervaringen en zijn brede expertise van sociale zekerheid. Hij wordt door TNO en SRIN erkend als ervaren PSO-auditor voor het begeleiden van bedrijven bij hun certificeringstraject of voor het uitvoeren van PSO-audits.

Verzuimmanagement

Voor AEGON heeft hij in 2003 een audit-methode opgezet en drie maal uitgevoerd bij een bedrijf (Capability) dat verzuimmanagement verzorgde onder de productnaam 'AEGON Zorgmanagement'. De eerste twee audits richtten zich op het werkproces van Capability en ADD (een arbodienst). In de derde en laatste audit is de focus verbreed naar de tevredenheid van werkgevers over de dienstverlening en naar de aansluiting op de werkprocessen van AEGON zelf en de kwaliteit van deze werkprocessen. De drie rapportages, die hij met Bruno Fermin heeft opgesteld, zijn vertrouwelijk.