Jan Besseling

Jan Besseling is na ruim 30 jaar actief op het terrein van sociale zekerheid, vanaf januari 2013 zelfstandige werkzaam als gekwalificeerd ISO-9001 en als PSO-auditor en als onderzoeksadviseur.

Na zijn studie Psycholoog met hoofdrichting methoden en technieken van onderzoek startte hij bij de CCOZ (dat na diverse fusies opging in TNO Arbeid). Dankzij zijn onderzoek carrière bij de afdeling Onderzoek van de GMD, de afdeling Statistiek en Statistiek en Onderzoek van het GAK en TNO (Arbeid) is hij een van de weinigen met een brede expertise van de sociale zekerheid. Deze expertise is ook geschikt voor het uitvoeren van audits, bijvoorbeeld voor de ISO-9001 audits bij het GAK eind jaren '90 en recent voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Jan Besseling staat voor:

 • Kwaliteit, een methodologisch verantwoord onderzoek dat antwoord geeft op de vraag van de klant
 • Een samenleving waarin een ieder kan deelnemen naar vermogen en niet wordt buitengesloten van arbeid
 • Integriteit en een onafhankelijke visie
 • Harmonie en samenwerken.

Hij is sterk in:

 • Analyseren en methodisch denken
 • Interviewen
 • Verbanden leggen
 • Informatie maken van statistische gegevens
 • Rapporteren

met name waar het gaat om arbeidsgehandicapten en hun (achterblijvende) arbeidsdeelname.

Deze eigenschappen zet hij graag in voor bijvoorbeeld:

 • Organisaties die onderzoek willen opzetten, laten begeleiden, uitvoeren of rapporteren, danwel een advies wensen n.a.v. een onderzoeksrapport
 • Werkgevers die hun bedrijf willen voorbereiden voor het PSO-certificaat
 • Certificerende instellingen voor het uitvoeren van audits

Onderwerpen waar hij recent over gepubliceerd en gesproken heeft:

 • Toename arbeidsongeschiktheid onder jongeren en hun dalende arbeidsdeelname
 • (opheffen van) Belemmeringen voor het benutten van kennis
 • Beoordelen verzekeringsartsen systematische verschillend?
 • Instrumenten en beleid gericht op het verhogen van het quotum van werkende arbeidsgehandicapten.

 

Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in West-Friesland. Achter zijn huis kan hij de kano in het water leggen of gaan schaatsen als het weer dat toestaat. En hij kan daar al zingend zijn handen uit de mouwen steken om zijn grote tuin te onderhouden.

 

Email: info@janbesseling.nl